Vitamin D reduces pain from fibromyalgia

http://www.foxnews.com/health/2014/01/17/vitamin-d-reduces-pain-in-people-with-fibromyalgia/print